Tim Osmijeha

Tim voditelja sekcija Organizacije „Osmijeh za Osmijeh” čine prije svega mladi, perspektivni ljudi. Srednjoškolci i studenti velikih ambicija, spremni kontinuirano učiti i usvajati nova znanja ali i vještine, te ih rado prenositi na sve članove naših sekcija tokom cijele godine. Naš provjeren tim sastavljen je od mladih ljudi uzrasta od 17 do 25 godina. Oni svake sedmice odlaze u svoje sekcije gdje zajedno s članovima Osmijeha implementiraju tematske radionice na zabavan i kreativan način. Kasnije, ti isti mladi ljudi dolaze na timski sastanak organizacije gdje razgovaraju o napretku članova sekcija, novitetima, novim izazovima…

Upravni odbor čini 6 članova koje su na Skupštini Organizacije „Osmijeh za Osmijeh“ izabrali članovi naših sekcija i njihovih roditelja (5 članova iz svake sekcije + 1 roditelj iz svake sekcije).

I Razvojni tim Osmijeha je također sastavljen od mladih ljudi koji kontinurano unapređuju rad cijele organizacije.

Osmijeh najviše čine Lejle, mada nađu se tu i neka Nermina, Azur, Faris, Vlasta… Upoznajte nas!

Translate »