Partneri

Sigurno je da Organizacija „Osmijeh za Osmijeh“ ne bi bila ista da nije bilo udruženja, institucija i pojedinaca koji bi vjerovali u ovu priču i svojom podrškom pokazali koliko im je stalo do djece i mladih, sadašnjosti i budućnosti naše zajednice. Mnogo je onih koji su velikodušno podržavali, i još uvijek podržavaju aktivnosti naše organizacije.

Fondacija tuzlanske zajednice; Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK;  Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Grad Tuzla, World Vision Bosna i Hercegovina; IN Fondacija; JU Dom mladih Tuzla; Institut za razvoj mladih „Kult“ Sarajevo; Shüler Helfen Leben; UG „Agora“ Simin Han; Fondacija za razvoj zajednica „Mozaik“; Unga Örnar; British Council…

CIT

Fondacija tuzlanske zajednice je prva fondacija za razvoj lokalne zajednice u BiH osnovana s ciljem pružanja podrške razvoju civilnog sektora na području Tuzle. Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama, porodicama, pojedincima i javnim institucijama, zalažemo se za razvoj dugoročnih, nezavisnih fondova koji će služiti za razvoj zajednice. / www.fondacijatz.org

World Vision u Bosni i Hercegovini djeluje od 1994. godine. U tom periodu, organizacija je prešla dug put: od pružanja humanitarne pomoći ratom zahvaćenim zajednicama, izgradnje porušenih domova, škola, vrtića, do osnaživanja zajednica kako bi se zajedničkim snagama poboljšao kvalitet života djece i njihovih porodica. / www.wvi.org/bosna-i-hercegovina

Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH, kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim za njihov rast i razvoj. Pitanje nasilja je odabrano kao jedno od ključnih programskih područja sa ciljem da se adekvatno odgovori na ovaj rastući društveni problem i objedinjeno pod zajedničkim programskim nazivom „Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i Hercegovini”. / www.infondacija.org

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada. Grad Tuzla osigurava lokalne potrebe stanovništva iz oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ako zakonima nije drugačije određeno. / www.grad.tuzla.ba

 www.vladatk.kim.ba

 

 

 

Dom mladih se bavi organizacijom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja, kao što su: promocije knjiga, izložbe slika, i umjetničkih fotografija, izvođenje predstava, projekcije animiranih filmova, te organizacije koncerata i dr. manifestacija vezanih za edukaciju i aktivnosti mladih ljudi. / Dom mladih Tuzla

 

Misija Instituta za razvoj mladih KULT jeste da razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima.

Naša vizija jeste otvoreno društvo u kojem se osposobljeni građani/ke uključuju u sve procese odlučivanja u javnom životu. / www.mladi.org

 

Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život) usmjerena je na stvaranje uvjeta za uspješnu budućnost mladih u Bosni i Hercegovini, kroz razvijanje kapaciteta mladih kako bi postali društveno angažirani i aktivno uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Kroz sadržaje naših programa želimo pomoći mladima da zauzmu svoje pravo mjesto i odgovornost u društvu kao aktivni, kreativni i svjesni građani, te sudjeluju u izgradnji otvorenog društva gdje postoje jednaki standardi za sve. / www.shl.ba

Agora centar osnovan je 2003. godine kao društveni centar pod okriljem Fondacije građana Simin Han, današnje Fondacije tuzlanske zajednice. Narednih sedam godina centar je razvijan kao poseban program Fondacije, u okviru kojeg je radio prema modelu otvorenog društvenog centra. Kada je centar prerastao nivo programa, 2010. godine Fondacija je zajedno sa korisnicima centra osnovala samostalnu organizaciju UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje I cjeloživotno učenje. Kao samostalna organizacija, uz mentorsku i finansijsku podršku Fondacije, Udruženje je nastavilo da razvija model otvorenog ovbrazovanja u zajednici, sa fokusom na neformalno obrazovanje odraslih.  / www.agoracentar.org

Translate »