O nama

Novi logo Organizacije "Osmijeh za Osmijeh" 2016

Novi logo Organizacije “Osmijeh za Osmijeh” 2016

Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” nastala je iz uspješnog projekta “Mali vođa u zajednici” koji je implementirala Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa partnerskom švedskom organizacijom “Unga Ornar”. Ideja samoorganizovanja djece i mladih u manjim zajednicama, posebno u onim gdje postoji potreba za većim brojem aktivnosti, i to za djecu uzrasta od 9-14 godina, bila je  vodilja da se realizacija ovog projekta veže za škole, a nakon toga za društvene domove ili centre u zajednicama u kojima djelujemo.

Originalni logo Organizacije "Osmijeh za Osmijeh"

Originalni logo Organizacije “Osmijeh za Osmijeh” 2010-2015

Organizacija je registrovana 18.12.2010. godine pod nazivom Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ Tuzla. Svoj rad temeljimo na principima demokratije, tolerancije i jednakopravnosti, a inspiraciju za rad sa djecom pronalazimo u UN Konvenciji o dječijim pravima. Bitno je istaknuti da svake sedmice Organizacija „Osmijeh za Osmijeh“ aktivira više od 250 djece i mladih koji dolaze na radionice i na taj način postaju aktivan i svjestan dio lokalnih zajednica u kojima djelujemo. Članovi naše organizacije su djeca uzrasta od 9 do 14 godina, te mladi ljudi starosti od 15 do 20 godina. Dok su voditelji sekcija mladi uzrasta od 17 do 25 godina koji kontinuirano usavršavaju i nadograđuju svoja znanja i vještine za rad sa djecom i mladima u svojim sekcijama.

Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” od svog osamostaljivanja i registriranja se nastoji samoodržati kroz izuzetno kvalitetne, kreativne i originalne ideje pružanja usluga. Upravo iz želje da kreiramo stabilnu i samoodrživu organizaciju kreativni tim  je osmislio i do detalja razradio niz kvalitetnih ideja kao što su organiziranje rođendanskih zabava, novogodišnjih zabava, sportskih aktivnosti, seminara i edukacija, a čija će implementacija između ostalog omogućiti osiguravanje novih prilika za djecu i mlade iz naših zajednica.

OZO kroz program za djecu i mlade kontinuirano radi na osnaživanju istih te im pruža mogućnost da kroz realne životne situacije jačaju svoje kapacitete i učestvuju aktivno u kreiranju svog okruženja.

„Osmijeh za Osmijeh“ realizuje svoje aktivnosti i implementira radionice u 9 lokalnih zajednica, a 10 sekcija, među kojima su one čiji su sadržaji usmjereni ka djeci: Gornja Tuzla, Simin Han, Solina, Centar/Brčanska Malta, Tušanj, Kreka, Husino, Lipnica i Bukinje, te u sekciji čiji je plan i program usmjeren ka aktiviranju mladih u zajednici: Omladinski klub Osmijeh za Osmijeh.

Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” od svog nastanka pa sve do danas veliku pažnju poklanja neformalnom obrazovanju, motivisanju ali i usmjeravanju mladih ljudi ka onim oblastima u kojima se isti i pronalaze uz uvijek prisutnu dozu kreativnosti, ozbiljnosti i objektivnosti.

U proteklom periodu organizovali smo na desetine edukacija o mnogim temama bitnim za lično usavršavanje i kontinuirano učenje naših članova i članica.  Također, svake godine tim voditelja sekcija Organizacije “Osmijeh za Osmijeh” i UO iste se trude kreirati i implementirati mnogo zanimljivih aktivnosti za članove organizacije iz svih 10 sekcija kao i za ostale sugrađane, te svakako zadržati već postojane, tradicionalne aktivnosti.

Facebook /// You Tube /// Google+ /// Instagram /// Foto

Translate »