Mladi, poduzetništvo, turizam

Projekat podržan od strane Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzla a i imlementiran od strane članova Organizacije za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ u periodu  2013./2014. godine.

Generalni cilj projekta:

  • Podizanje poduzetničkog duha na TK uopšte, a naročito među mladima.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Educirati mlade iz oblasti poduzetništva, poslovnog planiranja i menadžmenta u turizmu;
  2. Podstaći mlade na aktivnije djelovanje u zajednici i jačanje saradnje sa zajednicom u kojoj žive;
  3. Obezbijediti vidljivost društveno – poduzetnog angažmana mladih u zajednici.

Razvojni cilj cijelog projekta:

  • Poticanje socijalnog i ekonomskog osnaživanje mladih sa područja općine Tuzla.0

Kratak opis projekta:

Projekat „Mladi, poduzetništvo i turizam“ polazi od identifikovanih potreba i problema koji su proistekli kao rezultat istraživanja iz oblasti poduzetništva i angažovanosti mladih u ovoj oblasti, da postoji nužnost pružanja više podrške mladima u procesu razvijanja poduzetničkih vještina i sposobnosti, posebno kod mlade populacije (“GEM BiH 2011: Razviti i ojačati poduzetnički duh u Bosni i Hercegovini“ izdatog od strane Centra za razvoj poduzetnišva iz Tuzle). Pored toga priliku za razvijanje poduzetništva vidimo u oblasti turizma, jer je to jedna od ključnih strateških orjentacija općine Tuzla (Strategija razvoja općine Tuzla, april 2012). Kao odgovor na identifikovanu potrebu željeli smo da organizujemo aktivnosti uključivanja mladih u svijet poduzetništva kako bismo doprinijeli ostvarenju generalnog cilja projekta „Podizanje poduzetničkog duha na TK uopšte, a naročito među mladima“. Nizom aktivnosti koji su na interaktivan način uključivali mlade u svijet poduzetništva,  data im je mogućnost da se dodatno edukuju iz oblasti poslovnog planiranja, a posebno iz oblasti menadžmenta u turizmu, na kraju su osigurali kreiranje konketnih turističkih ponuda za djecu iz osnovnih škola sa područja TK kao i uslove za bavljenje socijalnim poduzetništvom za mlade. Mladi iz cjelokupnog procesa su izašli spremniji za samostalno bavljenje poduzetništvom te generalno spremniji za susret sa izazovima koji ih čekaju.

U prvoj fazi projekta, dikretnu korist je imalo preko 120 mladih osoba sa područja općine Tuzla, dok  su kao finalni korisnici, njih preko 20 mladih koji su prošli kroz dvomjesečnu edukaciju, te dobili priliku da samostalno kreiraju turističke ponude, koje su naposlijetku i realizirali. Mladi su pored poduzetničkih vještina na kraju stekli vještine fotografa, turističkog vodiča, menadžera u turizmu te animatora. Kreirali su turističku ponudu za 4 lokacije sa područja TK sa uključivanjem svih navedenih aktera.

Ovo je bio odličan potez za Osmijeh jer je na ovaj način čalanove organizacije počelo ozbiljno zanimati poduzetništvo te aktivno sudjelovanje u društvu kroz poduzetničke poduhvate koji mogu donijeti samoodrživost samoj organizaciji.

Translate »