Kreka

9d993f974030922232be22b9613b5bb0Naziv sekcije: Sekcija lidera Kreka
Mjesna zajednica kojoj sekcija pripada: MZ Kreka
Mjesto održavanja sekcije: JU OŠ “Kreka”
Termin održavanja: Subotom od 10:00 h
Broj članova: Sekcija broji između 15 i 20 članova

Dosadašnji najveći uspjeh sekcije jeste uspješna zagovaračka aktivnost „OZO protiv ovisnosti“, u kojoj su voditelji zajedno sa učesnicima i školom uspjeli organizovati čišćenje terena za igru. Pored toga aktivno se radilo na podizanju svijesti o problemu ovisnosti sveprisutne u današnjem društvu.

Odnos sa školskim menadžmentom je dobar. Direktor i pedagog su uvijek tu za razgovor s nama da nam pomognu u onolikoj mjeri u kojoj oni mogu.

 

Translate »