Trening za mlade lidere dobio svoje učesnike!

Poslije 14 dana otvorenog poziva za prijavu mladih osoba na Trening za mlade lidere Osmijeha, imamo kreiranu listu onih koji će dobiti priliku da kroz pet modula usavrše svoje vještine i postanu dio našeg tima. Od 30 pristiglih prijava, ukupno 22 osobe su dobile priliku proći apsolutno drugačiji vid obuke za rad sa djecom i mladima u deset sekcija Organizacije “Osmijeh za Osmijeh”.

Biografije uz motivaciona pisma svih prijavljenih kandidata smo pomno iščitali, te na osnovu kriterija i vrednovali. Zato u nastavku donosimo ilustracioni spisak svih odabranih učesnika.

mm

Sa svim mladim osobama na ovom treningu će raditi treneri sa izuzetnim iskustvom u radu sa djecom i mladima u Tuzlanskom kantonu, ali i državi. Trening obuhvata pet modula:

  • Upoznajmo OzO (Statut Osmijeha; pravilnici o radu) – trenerica: Asja Dizdarević
  • Liderske vještine – trener: Emir Bašić
  • Komunikacijske i prezentacijske vještine – trener: Tahir Žustra
  • Kako osvojiti djecu i mlade? – trenerice: Lejla Šehanović i Lejla Kišić
  • Budimo poduzetni i hrabri – trenerica: Sanela Karić

Prvi modul počinje već u nedjelju, 18. septembra. Drugi modul će biti realizovan u utorak 20.09., treći u srijedu 21.09., dok će četvrti biti realizovan već u subotu 24. septembra, a posljednji, peti modul u utorak 26. septembra 2016. godine. Svi moduli će biti realizovani u Prostoru za mlade Organizacije “Osmijeh za Osmijeh”. Detaljna agenda Treninga za mlade lidere Osmijeha sa tačnom satnicom svih edukacija se nalazi ovdje.

Po završetku Treninga za mlade lidere Organizacije „Osmijeh za Osmijeh“ svi polaznici koji uspješno prođu minimalno 80% modula dobijaju priliku:

  • Postati članovi Tima voditelja sekcija Organizacije „Osmijeh za Osmijeh“ uz mogućnost primjene i nadogradnje naučenog u praktičnom radu sa djecom i mladima u jednoj od deset Osmijehovih sekcija;
  • Potpisati jednogodišnji Volonterski sporazum u Organizaciji za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ kojim se garantuju prava i obaveze volontera uz njihovu kontinuiranu nadogradnju, a vodeći se Zakonom o volontiranju FBiH.
    Napomena: Volonterski angažman se odnosi na 6 sati sedmično, volonter/ka se prima u organizaciju na mjesto voditelja/ice sekcije, te postaje ravnopravnim članom TVSOzO-a (Tim voditelja sekcija Osmijeh za Osmijeh);
  • Dobiti potvrdu o uspješno završenoj edukaciji za mlade lidere Osmijeha.

Za dodatna pitanja obratite nam se putem maila osmijeh1@gmail.com ili putem Facebook inboxa na stranici Osmijeh za Osmijeh.

Categories: Aktivnosti, Dream Catcher, Novosti iz Labirinta
Translate »