PROMO: 4. Skupština OZO-a

Skupština je najviši organ upravljanja naše Organizacije. Čini je po pet malih lidera (djeca od 9 do 14 godina) predstavnika iz svake sekcije OzO-a, dva voditelja sekcija i po jedan predstavnik roditelja iz svake sekcije, 8 članova UO-a organizacije, te predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice. Predstavnike u Skupštinu OzO-a predlažu članovi sekcija demokratskim procesom odlučivanja unutar istih.

Četvrta redovna Skupština Organizacije za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” će se održati u nedjelju 21. juna ove godine sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Ista će biti održana u prostorijama Kuće plamena mira u Tuzli (Šetalište Slana Banja).

Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ je omladinska organizacija koja je proistekla iz programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. Od 31.01.2011. godine organizacija je registrovana kao omladinsko udruženje.  Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ okuplja djecu i mlade, te ih podstiče da aktivno učestvuju u lokalnoj zajednici i vršnjačkom edukacijom doprinesu promjenama kako samih sebe tako i društva u kojem živimo.

Najava: SKUPŠTINA ORGANIZACIJE

Najava: SKUPŠTINA ORGANIZACIJE

Categories: Aktivnosti
Translate »